Zvýšte produktivitu vášho podnikania pomocou špičkových technológií v oblasti ľudských zdrojov a miezd

Škálovateľný a integrovaný proces v oblasti ľudských zdrojov a miezd, ktorý vám pomôže znižiť náklady a zefektívniť produktivitu

Mzdová legislatíva je komplexné odvetvie s neustále meniacimi sa pravidlami. Interné spracovanie výplatných pások sa preto často stáva nákladným a neefektívnym. Práca so mzdami v regionálnom kontexte prináša výzvy, ktoré si vyžadujú odborné znalosti v oblasti HR a špecializovaný prístup, prihliadajúc na európske špecifiká trhu.

Slovakia RFP button

Náš skúsený tím s globálnou perspektívou a lokálnymi znalosťami ponúka flexibilný spôsob riadenia vašich HR a mzdových požiadaviek v súlade s najvyššími štandardmi kvality.

 • 55 000+

  spracovaných výplatných pások mesačne v regióne SVE
 • 200+

  profesionálov pripravených pomôcť vašej firme rásť
 • 16

  krajín a území pokrytých v rámci regiónu

Čo pre vás môžeme urobiť

 • Spracovanie miezd a reporting cez nástroj PayWorld
 • Integrácia HR a miezd (softvér HRMS / HRIStoPayroll prostredníctvom PayMap)
 • Integrácia miezd a účtovníctva (softvér na spracovanie miezd do ERP)
 • Personálny a mzdový audit
 • HR poradenstvo a pomoc pri príprave dokumentov súvisiacich s peronalistikou vrátane interných zásad, príručky pre zamestnancov, kolektívnej pracovnej zmluvy atď.

Toto je náš prísľub vám

Outsourcing vašich mzdových procesov môže zlepšiť presnosť, efektívnosť a bezpečnosť. S rôznymi pravidlami a predpismi naprieč viacerými systémami môže byť riadenie týchto funkcií na medzinárodnej úrovni náročné.

 • Popredná technológia na spracovanie miezd
 • Vyhnete sa oneskoreniam, pokutám a chybám
 • Zamestnanci sú platení vždy načas a správne
 • Kompletný súbor zručností a vždy tá istá kontaktná osoba

Popredná technológia na spracovanie miezd

Váš interný tím personalistov vďaka našim nástrojom lepšie porozumie dopadom na príjmy. Zamestnanci si pomocou špičkovej technológie môžu pozrieť informačné panely v reálnom čase.

S platformou PayWorld na správu miezd od Mazars, vyvinutou spoločnosťou Payzaar, vám prinášame najmodernejšie technologické inovácie, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše mzdové procesy:

ads1
 • Posilnenie prevádzkovej kontroly prostredníctvom špecifických dashboardov pre mzdy a mzdové náklady
 • Konsolidácia analýzy údajov o mzdách
 • Zjednodušenie integrácie do HR a finančných systémov tretích strán
 • Bezpečná výmena a uchovávanie informácií

PayMap je náš interný zjednocujúci systém, ktorý prepája vaše HRMS s naším mzdovým softvérom. Automatizuje tok dát z oddelenia HR na oddelenie miezd a digitalizuje ich overovanie či interakciu.

Vyhnite sa oneskoreniam, pokutám a chybám

ads2

So stabilným tímom personálnych a mzdových špecialistov sme schopní podporovať klientov kdekoľvek v regióne SVE, kde to vaše podnikanie vyžaduje.

Neustále rozvíjame ponuku outsourcingu investovaním do školení v oblasti pracovnej legislatívy či ďalšieho rastu našich zamestnancov. V praxi to znamená, že dostanete konzistentné služby od vyškoleného a motivovaného tímu.

‎‎

‎Zamestnanci sú platení vždy načas a správne

ads3

Uvedomujeme si, že zamestnanci ako nevyhnutní predstavitelia pracovnej sily čelia nespočetnému množstvu potrieb v oblasti ľudských zdrojov. Prirodzene chcú vedieť, že mzda bude vyplatená včas a správne.

V Mazars sú naše služby outsourcingu miezd navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky spoločností, ktoré hľadajú konzistentné a spoľahlivé služby, ktoré sú škálovateľné a flexibilné. Pomocou najnovších technológií a platforiem pomáhame pri poskytovaní efektívnych a automatizovaných mzdových procesov.

Kompletný súbor zručností a vždy tá istá kontaktná osoba

ads4

Spolupráca s nami vám prinesie pohodlie v podobe spoľahlivej kontaktnej osoby, ktorá v prípade potreby prepojí lokálnu expertízu s medzinárodným tímom odborníkov, aby vám priniesla tie pravé výsledky. Regionálna rada profesionálov Mazars zaisťuje, že naši špecialisti budú podávať najlepší výkon v súlade s potrebami vašej firmy.

Náš skúsený regionálny tím podporuje klientov s národným aj medzinárodným pozadím. Neustále sa usilujeme o komplexné a aktualizované porozumenie zákonom o práci a zamestnanosti. Chceme si byť istí, že vaša firma skutočne chápe svojich zamestnancov a stará sa o nich.

‎‎Za posledné dva roky sme pod správu Mazars úspešne previedli šesť európskych mzdových zákaziek, z ktorých každá bola zastúpená v inej krajine. Každý z miestnych tímov bol v najväčšej možnej miere nápomocný pri prechode na svoj systém a naďalej poskytoval špičkovú podporu v prípade, keď sme ju potrebovali. Verím, že jedinečná hodnota, ktorá z týchto vzťahov vyplýva, je vzájomné usmerňovanie pri komplexných otázkach týkajúcich sa miestnych zákonov v danej krajine. Naši špecialisti venujú čas tomu, aby klientom vysvetlili, čo je potrebné. Asistujú alebo v niektorých prípadoch úplne vybavia nálažitosti potrebné na dokončenie úlohy. - Senior Payroll Director, maloobchod s luxusným tovarom

Rozšírte svoje podnikanie

For the English version of this page, please click here.