Zvyšte produktivitu svého podnikání pomocí špičkové technologie v oblasti lidských zdrojů a mezd

Komplexní zpracování personální a mzdové agendy, které se přizpůsobí vašim potřebám, sníží náklady a zvýší produktivitu.

Legislativa v oblasti mezd je velmi složitá a vzhledem k častým změnám pravidel a předpisů je interní zpracování mezd ve firmě často nákladné a neefektivní. Rostoucí mobilita pracovní síly přináší výzvy, které vyžadují speciální odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů a nastavení specializovaných procesů v rámci regionu.

CZ RFP button

Náš zkušený tým, disponující jak globálními zkušenostmi, tak lokálními odbornými znalostmi, nabízí flexibilní způsob řízení vašich požadavků v oblasti lidských zdrojů a mezd v souladu s nejvyššími standardy kvality na trhu.

 • 55,000+

  zpracovaných výplatních pásek každý měsíc ve střední a východní Evropě
 • 200+

  odborníků připravených podpořit vaše podnikání 
 • 16

  zemí pokrytých v rámci regionu

Co pro vás můžeme udělat

 • Zpracování mezd a výkaznictví prostřednictvím PayWorld
 • Integrace HR a mzdového systému (HRMS/ HRIS a mzdového softwaru prostřednictvím PayMap)
 • Integrace mezd a účetnictví (Mzdový software a ERP)
 • Personální a mzdový audit
 • Personální poradenství a pomoc s přípravou dokumentů souvisejících s HR, včetně interních pravidel, příruček pro zaměstnance, kolektivní smlouvy atd.

Co vám můžeme slíbit

Outsourcing vašich HR a mzdových funkcí může zlepšit přesnost, efektivitu a bezpečnost. Vzhledem k rozdílným pravidlům a předpisům v jednotlivých jurisdikcích může být řízení těchto funkcí na mezinárodní úrovni náročné.

 • Špičková mzdová technologie 
 • Zamezení zpožděním, pokutám a chybám
 • Včasné a přesné platby zaměstnancům
 • Kompletní sada dovedností a jedna kontaktní osoba

Špičková mzdová technologie 

Váš interní HR a mzdový tým lépe porozumí dopadům mzdových nákladů do vaší výsledovky díky používané technologii reportování a přístupu k veškeré mzdovým výstupům v reálném čase.

S platformou Mazars pro správu mezd PayWorld, vyvinutou společností Payzaar, vám přinášíme nejmodernější technologické postupy, které vám pomohou optimalizovat vaše mzdové operace:

ads1
 • Posílení provozní kontroly pomocí detailních reportů pro mzdy a mzdové náklady
 • Konsolidace a analýza mzdových dat
 • Jednoduché propojení s HR a finančními systémy třetích stran
 • Bezpečná výměna a ukládání informací

 

PayMap je náš interně vyvinutý integrační systém, který propojí vaše HRMS s naším mzdovým softwarem, zautomatizuje toky dat z HR do mezd, včetně jejich ověření a konverze do potřebného formátu.

Zamezení zpožděním, pokutám a chybám 

ads2

Stabilní tým HR a mzdových specialistů je schopen podporovat klienty kdekoli v regionu CEE, v závislosti na vašich potřebách.

Neustále rozvíjíme naši nabídku v oblasti lidských zdrojů a mezd, investujeme do školení v oblasti mzdové legislativy a dalšího růstu našich zaměstnanců. Díky tomu získáte spolehlivé služby od kvalitně vyškoleného a kvalifikovaného týmu.

‎ 

‎‎Včasné a přesné platby zaměstnancům 

ads3

Uvědomujeme si, že se společnosti v současné době potýkají s nespočtem požadavků v oblasti lidských zdrojů a především chtějí mít jistotu, že zaměstnanci dostanou zaplaceno včas a přesně.

Řešení v oblasti lidských zdrojů a mezd je ve společnosti Mazars navrženo tak, aby splňovalo požadavky společností hledajících proefesionální, spolehlivé a flexibilní služby, které lze přizpůsobit jednotlivým klientům na míru. Využíváme nejnovější technologie a systémy a pomáháme tak zefektivňovat a automatizovat mzdové a personální procesy.

Kompletní sada dovedností a jedna kontaktní osoba

ads4

Při spolupráci s Mazars jste v kontaktu s jednou osobou, která řídí mezinárodní tým odborníků v souladu s potřebami konkrétní zakázky. Regionální manažerský tým složený ze zkušených profesionálů zajišťuje, že naši klienti dostávají servis na vysoké odborné úrovni a přesně podle svých potřeb.

Náš profesionální mezinárodní tým poskytuje podporu klientům v oblasti lidských zdrojů a mezd na lokální i globální úrovni. Udržujeme si kompletní a aktuální znalosti legislativy v oblasti mezd, abychom zajistili, že vaše firma bude správně reagovat na potřeby zaměstnanců a bude o ně vhodně pečovat.

‎‎Během posledních dvou let jsme úspěšně převedli zpracování mzdové agendy v šesti našich evropských zemích do Mazars. Všechny lokální mzdové týmy nám byly při přechodu na nový systém maximálně nápomocné a poskytovaly nám špičkovou podporu právě v těch momentech, když jsme ji potřebovali. Domnívám se, že jedinečným přínosem naší spolupráce je poradenství, které využíváme v případě složitějších mzdových otázek týkajících se dodržování předpisů v jednotlivých zemích. V Mazars věnují čas tomu, aby nám vysvětlili, co je potřeba, pomohli, nebo v některých případech kompletně vyřídí to, co je potřeba k dokončení úkolu. - Senior Payroll Director, luxusní retailová společnost.

Pojďme společně rozvíjet můj business!

For the English version of this page, please click here.